Voetreflexen

VOETREFLEXEN zijn plekjes op de voet die energetisch verbonden zijn met organen of lichaamsdelen en ze weerspiegelen hoe deze er energetisch gezien aan toe zijn.

 

DIAGNOSE : via reflexen kan een energetische diagnose gesteld worden over energetisch onderactief of overactief zijn en dus over het qua functie te weinig of teveel doen. In beide gevallen kan dit op den duur aanleiding geven tot allerlei klachten. De reflex zegt niets over de fysieke toestand van een orgaan/lichaamsdeel. Wel kan een langdurig onder- dan wel overactief zijn schade toebrengen. Omgekeerd zal ook de energetische toestand van een orgaan/lichaamsdeel dat een fysieke aandoening vertoont nooit optimaal zijn.

 

BEHANDELING : door voetreflexen te behandelen kan het functioneren van een orgaan/lichaamsdeel energetisch beïnvloed worden. Het lichaam is er altijd op gericht om een toestand van evenwicht ofwel homeostase te vinden en zal reageren met het activeren van het zelfhelende vermogen. Zo zal het lichaam zich her-stellen binnen de grenzen van wat fysiek gezien (nog) mogelijk is. Binnen  ‘de HEEL-ding’ worden reflexen behandeld met pressuur, massage, moxa of gekleurd licht. De laatste twee behandelingswijzen hebben als voordeel dat ze extra energie erbij geven voor herstel.

 

HAND- EN HOOFDREFLEXEN : behalve op de voeten zijn er ook reflexen te vinden op de handen en op het hoofd. Zonodig zal ook hiervan gebruik gemaakt worden voor energetische diagnose dan wel behandeling.

 

CRANIOSACRAAL VOETREFLEXTHERAPIE (CSR) : via reflexen kunnen delen van het Craniosacraal Systeem energetisch aangestuurd worden die bij de gewone Craniosacraal Therapie niet bereikt kunnen worden. Naast de  reflexen om de schedelnaden, de ruggengraat en het bekken met het sacrum ofwel heiligbeen energetisch te behandelen, zijn er eveneens reflexen  voor de hersendelen, de hersenzenuwen, ruggemergzenuwen, het sympatische en parasympatische zenuwstelsel, en voor de banden waarmee de organen in het kleine bekken zijn opgehangen. Ook het craniosacrale ritme waarmee de hersenvloeistof als een soort buffer het hele zenuwstelsel omspoelt, kan zich door deze reflexbehandeling her-stellen. Whiplash en hersenbloedingen  bv. kunnen op deze wijze veelal succesvol nabehandeld worden.

Geschiedenis van de reflextheraie, meer info...

terug naar Energetische therapie