Orthomoleculaire Voedingssuppletie

Orthomoleculaire Voedingssuppletie betekent letterlijk: op het niveau van de moleculen het juiste (ortho) aanbieden als aanvullende voeding, zowel qua soort voeding, qua hoeveelheid van die soort voeding, als qua onderlinge verhoudingen tussen de verschillende soorten.

 

Binnen praktijk ‘de HEEL-ding’ wordt Orthomoleculaire Voedingssuppletie alleen als aanvulling toegepast binnen het kader van de Energetische Therapie. Dit mede vanuit het oogpunt dat door therapie weliswaar energetische impulsen kunnen worden gegeven, maar als op fysiek niveau de juiste ‘stofjes’ ontbreken om deze bevelen uit te voeren, dan verandert er niets, kán er soms niets veranderen.

 

Orthomoleculaire Voedingssuppletie als volledig zelfstandige therapie valt echter buiten het bestek van de werkwijze van ‘de HEEL-ding’.

 

Concrete voorbeelden, meer info...

 

terug naar Energetische Therapie