Het zelfhelend vermogen is in iedere mens ingebakken

Iedere ziekte en iedere klacht beschouw ik als een crisisproces met als bedoeling: beter worden. Niet ‘de oude worden’ zoals het gezegde luidt, maar beter worden dan je daarvoor was: beter in balans, beter je potentie leven op ieder niveau van je wezen.

 

Als je uit de pas loopt met jezelf, met wie je bent, dan vreet dat energie en zal zich dat op den duur uiten op het niveau waar je een zwakte hebt zitten: fysiek, emotioneel, sociaal, mentaal en/of spiritueel. Op dat niveau zal zich een klacht of ziekte kenbaar maken waarmee je aan de slag kunt om je zelfhelende vermogen te activeren, kortom: waarmee je je HEEL-ding kunt gaan doen. Soms lukt je dat op eigen benen en soms heb je daar hulp en ondersteuning bij nodig

Binnen praktijk ‘de HEEL-ding’ kan die hulp op diverse wijzen gestalte krijgen. Alle therapieën zijn in principe werkzaam. Het gaat er echter om welke werkvorm het beste aansluit bij jouw specifieke omstandigheden op dít moment in je leven en gezien déze specifieke oorzaken.

 

Steeds is het belangrijk om bij behandeling in het oog te houden dat de mens één geheel is. We onderscheiden weliswaar in het menszijn het fysieke niveau, het emotionele, sociale, mentale en spirituele niveau, maar deze niveau’s zijn alle met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar in hoge mate. Daarom zal indien de klacht daartoe aanleiding geeft gewerkt worden op al deze niveau’s in samenhang met elkaar, holistisch dus.