Tarieven

De consulten bij praktijk ‘de HEEL-ding’  worden geheel afgestemd op de cliënt. Er zijn geen standaard-behandelingen. De duur van een consult kan in onderling overleg variëren en om die reden wordt een uurtarief gehanteerd.

 

Om meer duidelijkheid te krijgen of de therapie-werkvormen van de praktijk aansluiten bij je behoeften, is er de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een oriëntatie-consult van een half uur.

 

CONSULT uurtarief                       €60,-  incl. 21% BTW
ORIËNTATIE-CONSULT halfuur       €20,-  incl. 21% BTW

 

BETALINGEN bij voorkeur contant. De nota kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar.

 

AFZEGGEN VAN AFSPRAKEN: bij verhindering graag tenminste 24 uur vantevoren afzeggen. Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken worden in rekening gebracht volgens het geldende tarief, uitzonderingen daargelaten.


VERGOEDINGEN: als je aanvullend verzekerd bent worden consultkosten dankzij mijn lidmaatschap van de VNT geheel of gedeeltelijk vergoed conform de voorwaarden van de zorgverzekering.

 

LIJST VAN ZORGVERZEKERAARS DIE VERGOEDEN: voor info over zorgverzekeraars die consulten van VNT-therapeuten vergoeden, download het VNT Overzicht Zorgverzekeraars 2012.

VNT nr.

RING nr.

BCHT nr.

 

AGB pers.

AGB praktijk

KvK nr.

 

BTW nr.

BSN nr.

ING nr.

91.379

91.379

2011.1001

 

90 025006

90(0)03884

32154016

 

0819 71 953 B01

0819 71 953

841076