Pressuur

PRESSUUR is een manier om m.n. reflexen en acupunten te behandelen door druk uit te oefenen om het evenwicht te herstellen. Bij praktijk ‘de HEEL-ding’  wordt gebruik gemaakt van pijngrenspressuur. Hierbij wordt druk uitgeoefend tot de nog goed te verdragen pijngrens, vervolgens wordt de druk in stand gehouden totdat de pijnreaktie afneemt of geheel verdwijnt. Dit is dan een teken dat het zenuwstelsel de energetische boodschap heeft opgepikt en aansturing gaat geven tot herstel van energetische balans en daarmee tot herstel van de functie, waardoor klachten kunnen verdwijnen.

 

terug naar Energetische therapie