Meridianen

MERIDIANEN zijn krachtlijnen waarlangs een orgaan met de ermee verbonden lichaamsdelen energie ontvangt om te kunnen functioneren. Deze krachtlijnen bevinden zich op het grensvlak van de huid. Op een dieper niveau, a.h.w. ondergronds, zijn ze met elkaar verbonden en geven ze de energiestroom aan elkaar door. Hierdoor kunnen kettingreacties ontstaan tussen meridianen onderling, waardoor ontregeling van één meridiaan ontregeling van een heel andere meridiaan kan veroorzaken met alle mogelijke klachten vandien.

 

Een meridiaan heeft net als het bijbehorende orgaan zowel een fysieke kant als meer psychische aspecten. Eigenlijk is dat wel bekend, want ons hele taalgebruik is ermee doorspekt. Denk eens aan: je gal spuwen, iets op je lever hebben, iets ligt je zwaar op de maag etc.

 

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor de energie van een meridiaan stagneert of een tekort c.q. teveel kan laten zien. Te denken valt bv. aan een litteken dat de meridiaan doorsnijdt, waardoor de energie stagneert en het ermee verbonden orgaan niet voldoende energie kan ontvangen en qua functioneren in de problemen kan komen. Denk ook aan een emotie die veel energie vergt om verwerkt dan wel onderdrukt te worden, wat maakt dat de meridiaan en dus het orgaan waarvan die emotie het psychische aspect is, onderactiviteit gaat vertonen met op den duur klachtenpatronen.

 

Deze energieverstoringen kunnen weer doorwerken naar andere meridianen, en zo treden er energieverschuivingen van allerlei aard en oorsprong op. Onderzocht moet worden waar de kern van de verstoring ligt, zodat de betreffende meridiaan of meridianen weer in balans gebracht kunnen worden. Binnen praktijk ‘de HEEL-ding’ worden meridianen daartoe behandeld m.b.v. massage, moxa of gekleurd licht.

Geschiedenis van de Meridiaanleer, meer info...

 

terug naar Energetische therapie