Massage

MASSAGE is hier niet bedoeld als een diepe bewerking van spieren en bindweefsels zoals bij massagetechnieken uit de fysiotherapie of sportmassage. Het gaat hier in de eerste plaats om een massage die een energetische uitwerking heeft: met de massage wordt gestagneerde energie weer aan het stromen gebracht en onderactiviteit of overactiviteit weer in balans gebracht. Het is een hele subtiele zachte manier van masseren over een laagje olie, waardoor de energie a.h.w. verleid wordt om weer op de juiste manier in beweging te komen.

 

Massage kan toegepast worden op meridianen, of bij herhaling op een heel subtiele manier langs bepaalde psychische patronen zodat psychische blokkades die zich in het lichaam aftekenen weer tot stromen gebracht worden. Hierbij komt tevens de geblokkeerde energie vrij om het oorspronkelijke psychische probleem te verwerken.

 

terug naar Energetische therapie