Energetische middelen

‘ALLES IS ENERGIE’, Albert Einstein

 

Alles is energie en dus trilling en trillingsfrequentie in één groot continuüm van hoge naar lage frequenties. Door allerlei oorzaken kunnen in al die frequenties storingen optreden met alle gevolgen vandien. Soms zijn bij de mens storingen en blokkades in die energie zo diep in het bewustzijn weggezakt, dat ze zich weliswaar in de vorm van klachten duidelijk kenbaar maken, maar het zicht op de oorsprong ervan is totaal zoek. Als er geen bewustheid zit op het niveau van de energieblokkade, dan betekent dat eveneens dat er geen bewustheid is omtrent wie je op dat niveau echt bent, of hoe je zou kunnen zijn als die blokkade er niet was. Dan leef je niet lekker, dan leef je maar half.

 

Binnen de Energetische Therapie van ‘de HEEL-ding’ worden middelen ingezet die dankzij hun hoge frequenties ofwel informatie kunnen worden toegepast bij fysieke, emotionele en geestelijke klachten die ontstaan doordat je niet meer (voldoende) contact hebt met wie je in wezen bent. Veelal gaat het om diepe, onbewuste en complexe patronen waar je met denken en praten niet uitkomt en die ook via het lichaam met bv. reflextherapie niet bereikt kunnen worden. Deze middelen vormen dus een prachtige aanvulling op de andere werkvormen van de Energetische Therapie.

 

terug naar Energetische therapie


De middelen waarmee ‘de HEEL-ding’ werkt zijn de Bach Bloesemremedies ontwikkeld in de jaren 30 van de vorige eeuw door de Engelse homeopatische arts dr. Edward Bach. Daarnaast wordt gewerkt met middelen die een nog dieper en breder bereik hebben, nl. de Cosmic & Flower Energies en de Healing Arts Liquid Light Frequencies, beide van Nederlandse bodem.

 

Al deze middelen werken volgens het principe dat je met een klacht a.h.w. in de negatieve pool van een energiepatroon zit. Het middel reikt je de positieve pool ervan aan als herinneringsvoorbeeld van ‘zo was het de bedoeling’.

Door een middel een periode te gebruiken krijgt je zelfhelende vermogen een impuls om je energiesysteem te laten terugkeren naar haar blauwdruk ofwel ‘de oorsprokelijke bedoeling’. De hogere trillingen van de middelen activeren de lagere trillingen van de energieblokkades, waardoor de energie weer gaat stromen. De in de blokkades opgeslagen informatie komt vrij en wordt getransformeerd naar de positieve pool. Dit vindt eerst plaats in de hoogfrequente fijnstoffelijke lichamen en vandaaruit wordt heling tot stand gebracht in het mentale, het emotionele en het fysieke lichaam. Een prachtig helingsproces!