Energetische Therapie

ENERGETISCHE THERAPIE wordt ingezet als er op de achtergrond van de klachten van een cliënt energetische verstoringen spelen, waardoor functieproblemen ontstaan en dus klachten. De therapie bestaat uit een geheel van behandelmethoden om het energiesysteem van een cliënt terug te brengen in een toestand van evenwicht. De behandeling activeert het zelfhelende vermogen en klachten kunnen als vanzelf verbeteren omdat de oorzaak ervan, de energetische onbalans, is verdwenen.

 

BASISGEDACHTE bij de Energetische Therapie is dat de mens als geheel energie  nodig heeft om te kunnen functioneren. Hetzelfde geldt ook voor fysieke aspecten als organen en andere lichaamsdelen, en voor emotionele, sociale, mentale en geestelijke aspecten van het menselijk zijn. Al deze aspecten kunnen worden gezien als punten van een energietaart. Vergt een punt teveel energie, dan zal een andere punt dat compenseren door energie te leveren en zo kan daar een tekort worden opgebouwd. Verschuivingen zoals deze in de energiehuishouding zullen op den duur functieproblemen geven en vandaaruit kunnen klachten ontstaan van somatische, psychosomatische of zelfs psychische aard, en combinaties daarvan. Alle niveau’s van de mens zijn nu eenmaal met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar onderling continu.

 

AFSTEMMING OP DE INDIVIDUELE CLIËNT en de specifieke achtergronden en oorzaken die spelen bij diens klachten kan bereikt worden door op verschillende lagen van het energiesysteem in te werken.

 

AFSTEMMING GAAT ALS VOLGT:

  • voetreflexen en indien nodig handreflexen, acupunten, meridianen en chakra’s vormen de lagen van het energiesysteem waarop bij de behandeling wordt ingewerkt. Dit gebeurt d.m.v. pressuur (druk), massage, moxa en gekleurd licht, afhankelijk of een cliënt gezien zijn klacht een meer fysiek-energetische of een meer psychisch-energetische behandeling nodig heeft.
  • ter ondersteuning heeft het inzetten van middelen altijd deel uitgemaakt van de Energetische Therapie. Soms zullen dan ook energetische en/of orthomoleculaire middelen worden gebruikt om het helingsproces vollediger te maken of te versnellen.
  • soms moet het lichaam eerst gereinigd worden van afval- en gifstoffen. Daarna zal een ernegetische behandeling meer succes hebben. Een hoge darmspoeling ofwel Colonhydrotherapie is daarbij veelal een goede eerste stap.

 

Voetreflexen, meer info...

Acupunten, meer info...

Meridianen, meer info...

Chakra's, meer info...

Pressuur, meer info...

Massage, meer info...

Moxa, meer info...

Kleurentherapie, meer info...

Energetische middelen, meer info...

Orthomoleculaire middelen, meer info...

Colonhydrotherapie, meer info...