Chakra's

CHAKRA is een woord uit het Sanskriet en het betekent ‘wiel’. Een passende term, want chakra’s zijn een soort ronddraaiende energietransormatoren.

Ze transformeren energie van de ene frequentie naar de andere. Zo kan energie vanuit de kosmos, bv. het zonlicht, opgenomen worden via een chakra en getransformeerd worden tot frequenties waar het fysieke lichaam iets mee kan.

 

Via de stoffelijke tegenhanger van het chakra - een grote zenuwknoop bv. de plexus solaris of een klier bv. de thymus - komt de energie beschikbaar voor segmenten van het lichaam en voor organen en lichaamsdelen die daartoe behoren. Daarnaast heeft een chakra ook emotionele en psychische aspecten.

 

Ook op chakra-niveau kan het nodige ontsporen in de energiebalans en aldus klachten veroorzaken van somatische, psychosomatische en/of psychische aard. Dit is de reden dat de behandeling van chakra’s is opgenomen als onderdeel van de Energetische Therapie. Binnen ‘de HEEL-ding’ vindt behandeling plaats d.m.v. massage of toedienen van gekleurd licht.

 

Geschiedenis van de Chakra's, meer info...


terug naar Energetische therapie