Acupunten

ACUPUNTEN zijn kleine energiedraaikolkjes ofwel –vortexen die zich bevinden op krachtlijnen, meridanen genaamd, waarmee organen energie naar zich toe trekken t.b.v. hun functioneren. Deze acupunten kunnen gebruikt worden om invloed uit te oefenen op de energie van de meridiaan en dus op het functioneren van het ermee verbonden orgaan. Zo kan iets gedaan worden aan klachten die als achtergrond een energiestoring hebben in het meridiaansysteem.

 

Een acupunt kan op veel verschillende manieren beïnvloed worden: met naalden zoals bij acupunctuur, met electrische stroompjes, met pressuur, massage, moxa,  gekleurd licht of met kleine gekleurde lapjes stof. Binnen ‘de HEEL-ding’  wordt gewerkt met pressuur, massage, moxa en gekleurd licht.

 

terug naar Energetische therapie