Even voorstellen: Nikolien J. Brekhof, Natuurgeneeskundig Therapeut

Juf willen worden, pedagogiek studeren richting onderwijskunde…het zat er altijd al in: me bezighouden met menselijke groei- en leerprocessen. Alleen het niveau waarop sloot niet helemaal aan. Het liefst ondersteun ik namelijk mensen jong en oud in hun zoektocht naar zelf-ontplooiing en Zelf-ontplooiing, terwijl ze op hun levensschool hun leven (nog) lijden i.p.v. leiden. Ik weet ervan, zit zelf óók op die levensschool, en ben blij je daar te ontmoeten.

 

Maar al te vaak komen we tot die zelf- en Zelf-ontplooiing doordat we ziek worden of last hebben van klachten. Het is de kunst daar ons voordeel mee te doen en deze klachten te gaan zien als richtingwijzers op ons pad naar meer en meer leven wie we zijn, wie we ècht zijn.

 

Op mijn eigen zoektocht in het leven ontdekte ik kwaliteiten in mezelf die uitmondden in therapeutschap. De meest vormende opleidingen die ik ten behoeve van mijn eigen ontplooiing en die van mijn cliënten heb gevolgd zijn voor mij geweest: TM-leraarschap (Transcendente Meditatie), ASR-therapie (Analytisch Synthetische Reflexzonetherapie), Kleurenpunctuur volgens Peter Mandel, HBO-Regulier Medische Kennis, en energiewerk doen met Hoogfrequente Middelen en met Helder Waarnemen. Ook de meest recente opleidingen voor CSR-therapie (Cranio Sacraal Reflex-therapie) en Colonhydrotherapie (Hoge Darmspoeling) stemmen me dankbaar gezien de prachtige resultaten die behandelingen laten zien.


Sinds 1991 ben ik aangesloten bij de VNT en geregistreerd bij de koepelorganisatie RING, en sinds begin 2011 bij de BCHT. Lidmaatschap van deze verenigingen waarborgt jaarlijkse bijscholing op Regulier Medisch, vakinhoudelijk en vakoverstijgend gebied, evenals het deelnemen aan intervisie-bijeenkomsten met collega’s.

 

Met al wat ik geleerd en ervaren heb bied ik je een draagvlak om veilig je eigen stappen te zetten, je bewust te worden, te groeien en je klachten te benutten om jezelf te ontdekken en HEEL-emaal jezelf te worden.
En dat is een HEEL ding !