Je hebt klachten, je bent ziek, en je wilt beter worden. Zo simpel is het

WELKOM daarvoor bij praktijk ‘de HEEL-ding’, een praktijk voor Natuurgeneeswijzen die zich vooral richt op energetische werkvormen.

 

Als de artsen niets kunnen vinden en laboratoriumonderzoek, bloedonderzoek, EEG, ECG, röntgen, CT- of MRI-scan niets opleveren, dan wil dat niet zeggen dat de klacht ‘tussen de oren’  zit. Veelal is dan sprake van een energiestoornis, die goed functioneren bemoeilijkt, met klachten als gevolg. In dat geval zal er naar een passende energetische behandelwijze gezocht moeten worden.

 

Om energetische behandeling effectief te laten zijn moet het lichaam wel over de benodigde chemie beschikken om de energetische ‘bevelen’ uit te kunnen voeren. Als er chemisch gezien tekorten zijn aan bv. vitaminen of enzymen, moet de oorzaak van het tekort worden achterhaald en het tekort zelf tijdelijk aangevuld.

 

Ook een teveel aan opgehoopte afvalstoffen en gifstoffen kan maken dat er soms eerst gereinigd moet worden via darmen, lever, nieren, huid of lymfe-systeem alvorens een energetische behandeling goed aan zal kunnen slaan. Een andere vorm van vervuiling maar dan energetisch, is de mogelijkheid van niet-eigen energie in het energie-systeem. De informatie ofwel frequenties hiervan kunnen storend uitwerken op de eigen energie, waardoor klachten van velerlei aard kunnen ontstaan.


Voor behandeling in al deze gevallen ben je bij praktijk ‘de HEEL-ding’ aan het goede adres. In het menu aan de linkerkant krijg je een indruk welke therapieën en geneeswijzen ingezet kunnen worden om klachten van allerlei aard te behandelen. Klik op Energetische Therapie voor informatie erover; vandaar uit kan doorgeklikt worden naar de verschillende onderdelen ervan.

 

Voor meer algemene informatie over de uitgangspunten vanwaaruit gewerkt wordt bij praktijk ‘de HEEL-ding’, over welke klachten behandeld kunnen worden e. d. kun je het menu aan de bovenkant raadplegen.

 

Ik wens je in alle opzichten succes, heling en gezondheid toe!